THEO DÒNG SỰ KIỆN

Đề xuất giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi

Bộ Tài chính cho biết: Bộ NNPTNT, Bộ Công an và một số Hiệp hội kiến nghị điều chỉnh giảm thuế suất thuế nhập khẩu MFN của mặt hàng khô dầu đậu tương.