THEO DÒNG SỰ KIỆN

Bộ Công Thương đề xuất biểu giá điện mới

Bộ Công Thương tiếp tục đề xuất phương án sửa đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt từ 6 bậc xuống còn 5 bậc, cao nhất hơn 3.600 đồng/kWh.