THEO DÒNG SỰ KIỆN

Đà Nẵng chính thức phê duyệt quy hoạch đô thị huyện lỵ Hòa Vang

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị huyện lỵ Hòa Vang theo tỷ lệ 1/2000.